Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Tâm sự tuổi 30 (rm)

Địa điểm: Aeon Hà Đông, Aeon Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Quỳnh Ngô

Tâm sự tuổi 30 (rm)

Phương duy

Tâm sự tuổi 30 (rm)

0812***492

Tâm sự tuổi 30 (rm)