Tận cùng nỗi nhớ

Địa điểm: Vincom Smart City, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0987***623

Tận cùng nỗi nhớ

0967***897

Tận cùng nỗi nhớ

Lê Quốc An

Tận cùng nỗi nhớ