[ Tập Rap ] Chán Học - Jombie ft Lục Lăng ft Endless | Beat chuẩn || Gió Lyric

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2007074

[ Tập Rap ] Chán Học - Jombie ft Lục Lăng ft Endless | Beat chuẩn || Gió Lyric