Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Tất cả sẽ thay em

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0961***196

Tất cả sẽ thay em

Quỳnh

Tất cả sẽ thay em

0983***255

Tất cả sẽ thay em