Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Taylor Swift - Blank Space (Karaoke Version with Original MV)

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3154043

Taylor Swift - Blank Space (Karaoke Version with Original MV)

3152376

Taylor Swift - Blank Space (Karaoke Version with Original MV)

0968***009

Taylor Swift - Blank Space (Karaoke Version with Original MV)