Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Taylor Swift - Wildest Dreams (Karaoke Version)

Địa điểm: Vincom Long An, Góc đường Hùng Vương và đường, Mai Thị Tốt, Tân An, Long An, Tân An, Long An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1835640

Taylor Swift - Wildest Dreams (Karaoke Version)

0945***299

Taylor Swift - Wildest Dreams (Karaoke Version)

1776666

Taylor Swift - Wildest Dreams (Karaoke Version)