Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Thả vào mưa

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Huỳnh Anh Đức

Thả vào mưa

Vương Thu Hằng

Thả vào mưa

Minhcuong

Thả vào mưa