Thanh Hà - Sợ Yêu ( st Hoàng Nhã) - Karaoke Beat Tone Nữ

Địa điểm: Vincom Royal City - Hầm B2, Số 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Huỳnh Loan

Thanh Hà - Sợ Yêu ( st Hoàng Nhã) - Karaoke Beat Tone Nữ

0983216048

Thanh Hà - Sợ Yêu ( st Hoàng Nhã) - Karaoke Beat Tone Nữ

Sa Y Thạh

Thanh Hà - Sợ Yêu ( st Hoàng Nhã) - Karaoke Beat Tone Nữ