Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Thật bất ngờ

Địa điểm: BigC Go Bà Rịa, Số 2A đường, Nguyễn Đình Chiểu,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Dương Minh Hằng

Thật bất ngờ

Phạm Lê Khánh

Thật bất ngờ

Minh Ngọc

Thật bất ngờ