Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Thất tình

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0901***902

Thất tình

0962***892

Thất tình

0333***438

Thất tình

Các bản thu gần đây