Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Thất tình (rm)

Địa điểm: Aeon Bình Tân, Số 1 Đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Thanh Hoàng

Thất tình (rm)

0908***056

Thất tình (rm)

Nguyễn Thanh Hoàng

Thất tình (rm)