Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

The Coconut song (Karaoke version)

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3060264

The Coconut song (Karaoke version)

2916812

The Coconut song (Karaoke version)

2913499

The Coconut song (Karaoke version)