Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

The day you went away

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ngoc Pavico

The day you went away

0379843268

The day you went away

0327***577

The day you went away