Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Thuận theo ý trời

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0359***939

Thuận theo ý trời

User 4163048

Thuận theo ý trời

3161119

Thuận theo ý trời