Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Thương dù buồn vẫn thương

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Minh Nguyen

Thương dù buồn vẫn thương

2602668

Thương dù buồn vẫn thương

2397844

Thương dù buồn vẫn thương