Thương em là điều anh không thể ngờ

Địa điểm: Aeon Mall Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0393***357

Thương em là điều anh không thể ngờ

0986***456

Thương em là điều anh không thể ngờ

0937***320

Thương em là điều anh không thể ngờ

Các bản thu gần đây