Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Thương em là điều anh không thể ngờ (Karaoke Chuẩn) - Noo Phước Thịnh | Spaceboiz

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2938250

Thương em là điều anh không thể ngờ (Karaoke Chuẩn) - Noo Phước Thịnh | Spaceboiz

User 3938192

Thương em là điều anh không thể ngờ (Karaoke Chuẩn) - Noo Phước Thịnh | Spaceboiz

2938171

Thương em là điều anh không thể ngờ (Karaoke Chuẩn) - Noo Phước Thịnh | Spaceboiz