Thương Về Miền Trung karaoke

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 07/11/2019

Mã số bình chọn: 28 (1 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1892465

Thương Về Miền Trung karaoke

1041542

Thương Về Miền Trung karaoke

2065957

Thương Về Miền Trung karaoke