Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

thuy - girls like me don’t cry | KARAOKE (Instrumental)

Địa điểm: Vincom Long An, Góc đường Hùng Vương và đường, Mai Thị Tốt, Tân An, Long An, Tân An, Long An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2995063

thuy - girls like me don’t cry | KARAOKE (Instrumental)

2913640

thuy - girls like me don’t cry | KARAOKE (Instrumental)

2845463

thuy - girls like me don’t cry | KARAOKE (Instrumental)