Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyen Chi Nhan

Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn

2507488

Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn

2506909

Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn