Tình lỡ cách xa

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0961***029

Tình lỡ cách xa

0989***703

Tình lỡ cách xa

Abc

Tình lỡ cách xa