Tình Sâu Thẳm Mưa Mịt Mù (Biệt Khúc Chờ Nhau - 情深深雨濛濛)– Triệu Vy (赵薇) (Karaoke)

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2512942

Tình Sâu Thẳm Mưa Mịt Mù (Biệt Khúc Chờ Nhau - 情深深雨濛濛)– Triệu Vy (赵薇) (Karaoke)

0384***619

Tình Sâu Thẳm Mưa Mịt Mù (Biệt Khúc Chờ Nhau - 情深深雨濛濛)– Triệu Vy (赵薇) (Karaoke)

2448144

Tình Sâu Thẳm Mưa Mịt Mù (Biệt Khúc Chờ Nhau - 情深深雨濛濛)– Triệu Vy (赵薇) (Karaoke)