Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[TJ노래방] BLUE - 빅뱅 (BLUE - BIGBANG) / TJ Karaoke

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1772562

[TJ노래방] BLUE - 빅뱅 (BLUE - BIGBANG) / TJ Karaoke

1718165

[TJ노래방] BLUE - 빅뱅 (BLUE - BIGBANG) / TJ Karaoke

Mai Thảo

[TJ노래방] BLUE - 빅뱅 (BLUE - BIGBANG) / TJ Karaoke