Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[TJ노래방] Loser - 빅뱅 (Loser - BIGBANG) / TJ Karaoke

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0793***524

[TJ노래방] Loser - 빅뱅 (Loser - BIGBANG) / TJ Karaoke

0829***998

[TJ노래방] Loser - 빅뱅 (Loser - BIGBANG) / TJ Karaoke

1821873

[TJ노래방] Loser - 빅뱅 (Loser - BIGBANG) / TJ Karaoke