Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[TJ노래방 / 멜로디제거] 눈, 코, 입 - 태양 (TAE YANG) / TJ Karaoke

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0941***341

[TJ노래방 / 멜로디제거] 눈, 코, 입 - 태양 (TAE YANG) / TJ Karaoke

0949***073

[TJ노래방 / 멜로디제거] 눈, 코, 입 - 태양 (TAE YANG) / TJ Karaoke

1718543

[TJ노래방 / 멜로디제거] 눈, 코, 입 - 태양 (TAE YANG) / TJ Karaoke