Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hết Sảy Miền Tây | TraCy Thảo My | KARAOKE TONE NỮ - BEAT CHUẨN ( Có Hò, vọng cổ )

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.