Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

To All Of You【KARAOKE Tone Nữ】- Mingginyu × Lời Việt Mai Fin | Piano Ver. | Buồn một chút thôi em ơi

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2890242

To All Of You【KARAOKE Tone Nữ】- Mingginyu × Lời Việt Mai Fin | Piano Ver. | Buồn một chút thôi em ơi

0378***437

To All Of You【KARAOKE Tone Nữ】- Mingginyu × Lời Việt Mai Fin | Piano Ver. | Buồn một chút thôi em ơi

0908***865

To All Of You【KARAOKE Tone Nữ】- Mingginyu × Lời Việt Mai Fin | Piano Ver. | Buồn một chút thôi em ơi