Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Tone Nữ] Andiez - 1 phút - Karaoke/Beat by DD

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2208780

[Tone Nữ] Andiez - 1 phút - Karaoke/Beat by DD

2189211

[Tone Nữ] Andiez - 1 phút - Karaoke/Beat by DD

2103689

[Tone Nữ] Andiez - 1 phút - Karaoke/Beat by DD