TONE NỮ | Cô Đơn Sẽ Tốt Hơn | Lương Gia Hùng | Karaoke Lợi Nguyễn

Địa điểm: Starlight Đà Nẵng, 46 Điện Bên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2489403

TONE NỮ | Cô Đơn Sẽ Tốt Hơn | Lương Gia Hùng | Karaoke Lợi Nguyễn

2452328

TONE NỮ | Cô Đơn Sẽ Tốt Hơn | Lương Gia Hùng | Karaoke Lợi Nguyễn