Tone Nữ | Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh Karaoke | Erik

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2093508

Tone Nữ | Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh Karaoke | Erik

2092523

Tone Nữ | Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh Karaoke | Erik

0869***642

Tone Nữ | Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh Karaoke | Erik