Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Trái tim em cũng biết đau (rm)

Địa điểm: Vincom Cà Mau, Phường 1, Cà Mau, Cà Mau

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Phạm Cẩm Vân

Trái tim em cũng biết đau (rm)

0904***303

Trái tim em cũng biết đau (rm)

0362***825

Trái tim em cũng biết đau (rm)

Các bản thu gần đây