Trời dấu trời mang đi

Địa điểm: Vincom Việt Trì - Tầng 1, Phố Đoàn Kết, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0378***290

Trời dấu trời mang đi

Nguyen Bao Anh

Trời dấu trời mang đi

0394***441

Trời dấu trời mang đi