Trời dấu trời mang đi

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 28/01/2020

Mã số bình chọn: 2 (26 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Việt Trì - Tầng 1, Phố Đoàn Kết, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Vũ Thị Minh Tâm

Trời dấu trời mang đi

0961050299

Trời dấu trời mang đi

2188868

Trời dấu trời mang đi