Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Trời dấu trời mang đi

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0347***764

Trời giấu trời mang đi

2934628

Trời giấu trời mang đi

2934502

Trời giấu trời mang đi