Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Trời giấu trời mang đi

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3161826

Trời giấu trời mang đi

3161700

Trời giấu trời mang đi

0858***690

Trời giấu trời mang đi