Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Từ chối nhẹ nhàng thôi

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2934646

Từ chối nhẹ nhàng thôi

0792***655

Từ chối nhẹ nhàng thôi

User 3933027

Từ chối nhẹ nhàng thôi