Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Từ đó em buồn

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2300532

Từ đó em buồn

2101830

Từ đó em buồn

0933***289

Từ đó em buồn