Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Từng Là Của Nhau (Karaoke) - Bảo Anh ft Táo

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3160189

Từng Là Của Nhau (Karaoke) - Bảo Anh ft Táo

User 4158569

Từng Là Của Nhau (Karaoke) - Bảo Anh ft Táo

0589***193

Từng Là Của Nhau (Karaoke) - Bảo Anh ft Táo