Từng Yêu - Beat Chuẩn ( Tone Nữ Cao ) l Phan Duy Anh

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0966429235

Từng Yêu - Beat Chuẩn ( Tone Nữ Cao ) l Phan Duy Anh

Dũng Kòy

Từng Yêu - Beat Chuẩn ( Tone Nữ ) l Phan Duy Anh

2814777

Từng Yêu - Beat Chuẩn ( Tone Nữ Cao ) l Phan Duy Anh