Từng Yêu Karaoke Beat Chuẩn Tone Nữ l Phan Duy Anh

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2196755

Từng Yêu Karaoke Beat Chuẩn Tone Nữ l Phan Duy Anh

0902***633

Từng Yêu Karaoke Beat Chuẩn Tone Nữ l Phan Duy Anh

2170433

Từng Yêu Karaoke Beat Chuẩn Tone Nữ l Phan Duy Anh