Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Từng yêu (rm)

Địa điểm: Mac Plaza Hà Đông (HN), số 10 Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3162015

Từng yêu (rm)

User 4161791

Từng yêu (rm)

0368***785

Từng yêu (rm)