Túy âm

Địa điểm: Vincom Trần Phú Bạc Liêu, 15 Trần Phú, Phường 3, Bạc Liêu, Bạc Liêu, Bạc Liêu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.