Xin lỗi tình yêu

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0943***186

Xin lỗi tình yêu

0824***345

Xin lỗi tình yêu

Minh Thơ

Xin lỗi tình yêu