Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Xin lỗi tình yêu

Địa điểm: Aeon Bình Tân, Số 1 Đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0943***186

Xin lỗi tình yêu

0824***345

Xin lỗi tình yêu

Minh Thơ

Xin lỗi tình yêu

Các bản thu gần đây