Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ước gì

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0905***435

Ước gì

0988***925

Ước gì

Trúc Thanh

Ước gì