Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Và Thế Là Hết - Chillies (Karaoke Beat)

Địa điểm: Vincom Trần Duy Hưng, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0384***525

Và Thế Là Hết - Chillies (Karaoke Beat)

0979***601

Và Thế Là Hết - Chillies (Karaoke Beat)

1795117

Và Thế Là Hết - Chillies (Karaoke Beat)