Vài lần đón đưa

Địa điểm: BigC Go Bà Rịa, Ba Ria, Ba Vì, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0979***003

Vài lần đón đưa

0902***967

Vài lần đón đưa

0901***675

Vài lần đón đưa