Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Vài lần đón đưa

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Trinh Trinh

Vài lần đón đưa

0909***876

Vài lần đón đưa

0987***394

Vài lần đón đưa