Vâng anh đi đi

Địa điểm: Vincom Plaza Thủ Đức, 216 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0399***727

Vâng anh đi đi

0977***494

Vâng anh đi đi

Minn

Vâng anh đi đi

Các bản thu gần đây