Vầng trăng khóc

Địa điểm: Vincom Smart City, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0985***513

Vầng trăng khóc

0913***288

Vầng trăng khóc

0905***589

Vầng trăng khóc