Về đây em lo

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 30/01/2020

Mã số bình chọn: 13 (8 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: TiNi Parkson Tân Bình, 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tân Bình, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0358***999

Về đây em lo

Nguyễn Hữu Nhân

Về đây em lo

0338***867

Về đây em lo